March 23, 2018

حساب بانکی

248 بازدید مطلب, 1 بازدیدهای امروز

باز کردن حساب بانکی

شخص بعد از دریافت “کارت الکترونیک شهروندی” و” ثبت شرکت” میتواند اقدام به باز کردن حساب بانکی شخصی و حساب بانکی به نام شرکتش در استونی بنماید. حساب های بانکی می تواند یورویی و یا به دلار یا ارزهای ارائه شده توسط بانک مورد نظر باشد. هزینه ها و کارمزدهای بانکها با هم متفاوت است.

حساب بانکی

علاوه بر آن شرکت سانیو پس از مرحله ثبت شرکت تمامی ” فینتک ” های همکار و مورد اطمینان خود را به اشخاص معرفی می نماید و هر شخص یا شرکتی میتواند در صورت علاقمندی و حائز شرایط بودن ، حساب کاربری خود را فعال کند و از آن در جهت کار تجاری خود استفاده نماید.

پس از افتتاح حساب بانکی شخص میتواند کارت” دبیت “و یا” کردیت”، ” مستر” یا” ویزا”ی خود را دریافت کند. و دیگر خدمات پرداخت آنلاین خود را فعال کند و از آن استفاده نماید.

ویزا
مستر کارد