by مدیر سایت مدیر سایت بدون دیدگاه

 809 total views,  4 views today

حدود یک سوم کشور فنلاند، که در شمال اروپا قرار دارد، در ناحیه منجمد شمالی قرار گرفته است. بنابراین قابلیت زندگی و سکونت در این ناحیه بسیار ضعیف بوده است و در واقع مردم از سرزمین های دیگر به این محل آمده و اقامت کرده اند.

گذشته فنلاند

فنلاند کشور جزیره هاست؛ بیش از 20000 جزیره در این کشور وجود دارد. زمستان سرد و بلند و طولانی و تابستان کوتاه و درخشنده شرایط زندگی سختی را به وجود می آورد. با این حال این کشور قدمت تاریخی داشته و دارای تاریخ پر افت و خیزی می باشد؛ به طور مثال طی قرن های دوازدهم تا نوزدهم هنگامی که روس ها به این کشور حملات بسیاری نمودند از سوئد درخواست کمک نمود و منجر به تصرف این کشور توسط سوئد شد.

در اوایل قرن نوزده توسط رهبری روزنبرگ توانستند تا استقلال خود را به رسمیت در آورند. همچنین پس از جنگ جهانی دوم موفق شدند وضعیت فعلی خود را به دست آورده و حتی در حال حاضر روابط خوبی با روسیه دارند. حکومت فنلاند در حال حاضر جمهوری است و رئیس جمهور هر 6 سال یک بار انتخاب می شود و قدرت زیادی دارد.

بیش از صد سال است که زنان در این کشور حق رای و حق شرکت و ورود به مجلس را به صورت نامحدود دارند. اعقاب فنلاندی ها را از اقوام فین می دانند که در اواخر قرن اول و دوم میلادی به این سرزمین وارد شدند و قبل از آن این منطقه فاقد سکنه بوده است. اما پیشرفت و رشد اقتصادی و اجتماعی در این کشور باعث شده تا به یک کشور پیشرفته تبدیل شود. روز ملی و جشن در فنلاند 27 جولای است که به نام روز ملی خواب آلودگی جشن گرفته می شود. تاریخچه این روز را به داستان خواب اصحاب کهف نسبت می دهند. اما این جشن رنگ و بوی مذهبی ندارد. بلکه مردم در این روز سعی می کنند صبح زود از خواب بیدار شوند و کسی که دیرتر از خواب بیدار شود را به درون آب می اندازند.

پاسخی بگذارید