by مدیر سایت مدیر سایت بدون دیدگاه

 681 total views,  2 views today

کشور مالت از آن جایی که در دریای مدیترانه قرار گرفته و دارای قدمت تاریخی 5 هزار ساله است، سرشار از وقایع و حوادث تاریخی می باشد. تاریخ کشور مالت از حدود 800 سال پیش از میلاد مسیح (ع) با آمدن فنیقیه ها به این جزایر شروع می شود.

جزایر مالت بر سر راه تجار و بازرگانان و دریانوردانی بود که بین کشور های فنیقیه و سیسیل و کارتاژ رفت و آمد داشتند. این جزایر به عنوان پایگاه نظامی جهت جنگ های مختلف استفاده می شد.

استعمارگران مالت

در سال 60 میلادی با تصرف کشور مالت توسط امپراطوری رم شرقی (بیزانس) مردم این کشور به آیین مسیحیت ملحق شدند. در حقیقت از قدیمی ترین مسیحیان جهان مالت ها می باشند. این الحاق به رم شرقی تا قرون چهارم و پنجم ادامه داشت.
در سال 870 میلادی این کشور توسط اعراب تصرف شد. تاثیر اعراب مسلمان بر مردم مالت بیشتر بر روی زبان آنان است که قرابت زیادی با زبان عربی دارد.
طی قرون یازده تا دوازدهم، نومن ها این کشور را متصرف شدند و بر آن حکومت نمودند. به طور کلی این کشور از حکومتی به حکومت دیگر واگذار شده است. قبل از استقلال، مالت در سال 1964 مستعمره بریتانیا بود. پس از آن و در حال حاضر تبدیل به یک کشور مستقل با نظام جمهوری شده است. این کشور در سال 2004 موفق به عضویت در سازمان ملل متحد شده است.
یکی از ویزگی های کشور مالت شجاعت مردم آن است. این کشور در پی جا به جایی های متعددی که توسط استعمارگران مختلف صورت می گرفت، شجاعت بسیاری از خود نشان دادند. به طوری که جرج ششم در جریان جنگ جهانی دوم نشان صلیب شجاعت را به مردم این کشور اعطا نمود. هم اکنون بر روی پرچم کشور مالت نشان صلیب جرج هم چنان دیده می شود.
اقوام مختلف نورمن، سیسیل، یونان، کارتاژ، فنیقی، ترک، روم، فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی که هریک دوره ای بر جزایر مالت مسلط بوده اند. تاثیر این اقوام بر روی فرهنگ، مراسم و سنن و آثار تاریخی، معماری و صنایع دستی این کشور به وضوح دیده می شود.

پاسخی بگذارید