by مدیر سایت مدیر سایت بدون دیدگاه

847 بازدید مطلب, 1 بازدیدهای امروز

زبان مردم اوکراین در گروه زبان های اسلاو شرقی قرار می گیرد و بسیار به زبان روسی شبیه است. از ویژگی های زبان زبان مردم این کشور آن است که دستور زبان آن ها مانند دستور زبان روسی است؛ اما لغاتی که استفاده می کنند برگرفته از زبان لهستانی است.
الفبای زبان اوکراینی مشابه با زبان روسی سیریلیک است و تنها در چند مورد با یکدیگر اختلافات جزئی دارند. زبان مردم این کشور، پس از اوکراینی روسی است و افراد بسیاری در این کشور به زبان روسی صحبت می کنند. زبان انگلیسی از جمله زبان هایی است که با وجود آن که در سال های اخیر افراد زیادی به دنبال یادگیری آن هستند چندان در اوکراین مورد استفاده قرار نمی گیرد.

زبان رایج در اوکراین

زبان اوکراینی زبان رسمی کشور اوکراین بوده و تمام مراکز آموزشی و دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. قدمت زبان اوکراینی به قرون وسطی و روستای روسیه کیفی باز می گردد. تنش های سیاسی و استعمار در سال های زیادی سعی بر حذف زبان اوکراینی و ممنوعیت آن داشته است. اما مردم کشور اوکراین به وسیله ترانه های مختلف سعی بر نگه داری زبان مادری خود داشته اند. به طوری که زبان اوکراینی تغییرات زیادی را طی این سال ها تجربه نکرده است. هم اکنون حدود 37 میلیون نفر در سراسر جهان به زبان اوکراینی صحبت می کنند که در کشور اوکراین، روسیه، بخش هایی از قزاقزستان و ایالت متحده آمریکا استفاده می شود.
زبان مردم در کشور اوکراین در بخش ها و شهرهای مختلف متفاوت است، به طوری که در تمامی مناطق جنوبی و شرقی اوکراین حتی بخش های روستایی و بخش کریمه مردم کاملا به زبان روسی صحبت می کنند.
در کیف پایتخت کشور اوکراین هر دو زبان روسی و اوکراینی رایج است. در شمال و مرکز کشور نیز مردم در شهرها عموما به زبان روسی صحبت می کنند در حالیکه زبان غالب در روستاهای همین مناطق اوکراینی است. با وجود حضور هر دو زبان روسی و اوکراینی در این کشور زبان اوکراینی در حال رواج در بخش های مختلف کشور می باشد.

پاسخی بگذارید