by مدیر سایت مدیر سایت بدون دیدگاه

تاریخ فنلاند

519 بازدید مطلب, 2 بازدیدهای امروز

حدود یک سوم کشور فنلاند، که در شمال اروپا قرار دارد، در ناحیه منجمد شمالی قرار گرفته است. بنابراین قابلیت زندگی و سکونت در این ناحیه بسیار ضعیف بوده است و در واقع مردم از سرزمین های دیگر به این محل آمده و اقامت کرده اند. ادامه مطلب